Reparatie of renovatie?

Reparatie of renovatie van het dak begint met een complete dakinventarisatie. Hierbij brengen we het dak compleet in kaart en maken we een risicoanalyse. Op basis daarvan krijgt u een gericht renovatie- of reparatieadvies.

U bepaalt op basis van een afweging van kosten en baten of u beslist voor reparatie, overlagen of een totale renovatie.

Inspectie